Traducció no oficial gentilesa de Google

CAMÍ DE CAN CASES

El parc forestal de Can Cases és un espai essencial per al municipi de Martorell, tant per la seva consideració de bosc d’utilitat pública com per la seva funció de lleure i d’escenari físic per a la realització d’activitats d’educació ambiental.

Aquest equipament disposa de barbacoes, 23 taules de fusta de picnic, àrees de jocs infantils, aparcament i zona esportiva amb pista de bàsquet i fútbol. Can Cases és una bona zona per les activitats esportives a l’aire lliure com les passejades, el footing, la bicicleta de muntanya, les passejades a cavall, etc..

També es un bon indret per l’observació de la vegetació L’alzinar típic mediterrani és la comunitat més representativa, així com el bosc de ribera als marges dels cursos d’aigua. El parc també presenta coníferes i arbres de ribera. En quant a fauna, n´hi ha més de 70 espècies d’ocells observades al parc i 30 espècies de papallones així com alguns amfibis i rèptils típics d’indrets mediterranis com la tortuga de rierol i mamífers com toixons, guineus, genetes, musaranyes o senglars.

Des de el maig del 2014, el parc disposa d’un circuit d’orientació d’uns 2,5 kms que discorre per camins i senders ben marcats. Podeu trobar tota la informació a l’enllaç localitzat al marge esquerra de la web.

L’ horari d’obertura (aparcaments) és de 10 a 20h tots els dies de l’any.