Traducció no oficial gentilesa de Google

PATRIMONI NATURAL

Martorell es troba a cavall de dues grans unitats geològiques i morfoestructurals: els relleus del sud del municipi que formen part del vessant NO de la Serralada Litoral i tot el sector nord, més planer, situat en la fossa tectònica o depressió del Vallès-Penedès.

La geomorfologia del municipi ha estat moderada per la dinàmica fluvial generada per l’erosió i els sediments aportats pels rius Llobregat i Anoia, i els seus afluents.

El terme municipal té un ric patrimoni natural majoritàriament compartit amb els pobles veïns, que ha de suportar una forta pressió urbanística i d’ús i el pas de nombroses infraestructures. El fort creixement de la població revaloritza aquests espais i els transforma en una preuada joia en perill de malmetre’s, que cal mimar i protegir si volem que els futurs vilatans en puguin gaudir.

El municipi de Martorell no té cap zona del territori inclosa dins del pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) descrits pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya però té dues àrees protegides. En primer lloc, tot el tram de riu Llobregat fins el Congost està dins de la zona Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat de la Xarxa Natura 2000. Aquests espais protegits es caracteritzen per contenir hàbitats d’interès comunitari per a la conservació de la flora i fauna, ser zones d’interès per a les espècies d’interès comunitari o ser zones d’interès per a les aus. Els cursos fluvials són essencials per mantenir la connectivitat dels espais naturals. En segon lloc, existeix una figura de protecció superior a la local pel Parc Forestal de Can Cases que gaudeix d’un règim de protecció reconegut per la Generalitat en tant que bosc d’utilitat pública d’interès social i recreatiu.

PARC FORESTAL DE CAN CASES

El parc forestal de Can Cases és un espai essencial per al municipi de Martorell, tant per la seva consideració de bosc d’utilitat pública com per la seva funció de lleure i d’escenari físic per a la realització d’activitats d’educació ambiental.

Aquest equipament disposa de barbacoes, taules de picnic, àrees de jocs infantils, aparcament i zona esportiva amb pista de bàsquet i fútbol. Can Cases és una bona zona per les activitats esportives a l’aire lliure com les passejades, el footing, la bicicleta de muntanya, les passejades a cavall, etc..

També es un bon indret per l’observació de la vegetació. L’alzinar típic mediterrani és la comunitat més representativa, així com el bosc de ribera als marges dels cursos d’aigua. El parc també presenta coníferes i arbres de ribera. En quant a fauna, n´hi ha més de 70 espècies d’ocells observades al parc i 30 espècies de papallones així com alguns amfibis i rèptils típics d’indrets mediterranis com la tortuga de rierol i mamífers com toixons, guineus, genetes, musaranyes o senglars.

Des de el maig del 2014, el parc disposa d’un circuit d’orientació d’uns 2,5 kms que discorre per camins i senders ben marcats.

RUTA DE LES TORRETES

La zona muntanyosa de Martorell es concentra al sud del municipi on la carena fa de límit del terme municipal.

Nombrosos camins i senders creuen aquesta part de la muntanya, que fa frontera amb l’espai protegit de les Muntanyes de l’Ordal i esdevé una bona atalaia per contemplar tot el municipi i bona part del nord de la comarca.

La Serra de les Torretes majoritàriament correspon a la cara nord de la serra de l’Ataix. Antigament estava ocupada per vinyes i avui per boscos de matolls i pi.

Al juliol de 2021, que va ser un estiu especialment sec, hi va haver un incendi que va cremar una bona part de la cara nord.

Del temps en què es conreaven les vinyes en queden nombrosos vestigis, així com nombroses restes de mines d’aigua. Per la seva característica de connexió entre l’Ordal i el Vallès, podem considerar aquest territori com a part del corredor biològic del conjunt de lleres dels rius Anoia i Llobregat.

La serra de les Torretes es un bon mirador sobre Montserrat i Martorell i que rep el nom per les torres guaita que es varen edificar per vigilar les possibles invasions. Per aquest motiu, l’any 2021 s’habilita un mirador a la Torre Griminella.