Traducció no oficial gentilesa de Google

MIRADOR DE LA TORRE GRIMINELLA

L’any 2021 s’habilita un mirador a la Torre de Griminella, arran del conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la zona nord per a la implementació del pla de “Desenvolupament econòmic i turístic de la zona nord del Baix Llobregat”, dins del projecte “Pla de foment turístic de les vies blaves al Baix Llobregat”, que té com a objectiu desenvolupar una nova oferta senderista i cicloturista a l’entorn de les Vies Blaves, que esdevingui un actiu important per atraure turistes i per al creixement econòmic de la comarca.

La torre, d’origen romà, probablement va ser construïda, juntament amb la Torreta del Clos, com a edificació de defensa per al control i protecció de la via Augusta, al seu pas pel Congost de Martorell, on es va aixecar el pont del Diable, i també per al control de les mines. La construcció actual és de l’època medieval. Podem veure un edifici de planta quadrada, construït amb la tècnica anomenada “opus quadratum”, bastit amb carreus de pedra calcària, barrejats amb d’altres de gres vermell. Les pedres estan disposades amb filades horitzontals, a excepció de les que es troben a l’alçaria de les espitlleres, on es va combinar la disposició horitzontal i la vertical per tal d’aconseguir una posició regular de les obertures. Els ampits es van delimitar amb lloses verticals. Els murs est i oest es conserven íntegrament fins a l’alçària de la planta baixa, mentre que al bell mig de les parets nord i sud hi ha amplis forats que emmascaren la posició de la porta d’accés.

Des del mirador tenim unes vistes privilegiades sobre Martorelli la part nord de la comarca fins a Montserrat.